ประวัติความเป็นมา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กำเนิดขึ้นโดยดำริของผู้จัดตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อขยายบทบาทของมหาวิทยาลัยในการร่วมมือพัฒนาบุคลากรพยาบาลและการสาธารณสุขของประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งและเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของคณะ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2529 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2545 ยังได้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ เพื่อผลิตผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคสมทบเพื่อตอบสนองความต้องการพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกในสถานบริการสุขภาพ เพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนทั้งในระยะเฉียบพลัน เรื้อรัง และวิกฤตที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม คณะได้ปิดหลักสูตรนี้ในปีการศึกษา 2553 เนื่องจากมีความขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน
เนื่องจากความต้องการพยาบาลยังคงเพิ่มขึ้นย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้ประเทศเป็น Medical Hub of Asia ร่วมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทำให้ความต้องการพยาบาลที่มีสมรรถนะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา 2553 คณะได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศสวีเดน เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) ขึ้น ซึ่งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นครั้งที่ 3 เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2562 นักศึกษากลุ่มนี้ เรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศเป็นเวลา 3-6 เดือน

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีพัฒนาการและความก้าวหน้ามาโดยลำดับทั้งทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะอยู่ในระดับดี-ดีมากมาโดยตลอด นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์ ยังเป็นสถาบันการศึกษาวิชาพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เปิดการสอนในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสภาการพยาบาล เป็นระยะเวลา 5 ปี (2561-2565) ซึ่งเป็นระยะเวลาสูงสุดของการรับรองอยู่ในระดับดีมาก

 

ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© RSU NURSE. All Rights Reserved.