พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานก่อนเรียน อุทิศอาจารย์ใหญ่

 
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ผู้แทนอาจารย์และผู้แทนนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานก่อนเรียน อุทิศอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องปฏิบัติการวิชามหกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 4/2-206 มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ในการนำร่างอาจารย์ใหญ่มาศึกษา

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.