คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

(ปีการศึกษา พ.ศ. 2565)

 

(ปีการศึกษา พ.ศ. 2564)

 

(ปีการศึกษา พ.ศ. 2563)

 

 

คณะกรรมการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ปีการศึกษา พ.ศ. 2565

 

ปีการศึกษา พ.ศ. 2564

 

ปีการศึกษา พ.ศ. 2563

 

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© RSU NURSE. All Rights Reserved.