ปี รวมผลงานวิชาการและวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัย นวัตกรรม หนังสือ Proceeding
2565 27 4 21 0 1 1
2564 41 5 34 0 1 1
2563 23 6 15 0 1 1
2562 22 4 16 2 0 0
2561 26 3 20 0 0 3

ปี ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
TCI1 TCI2 Proceeding N/A Q1 Q2 Q3 Q4 Web of sciences
2565 14 7 1 0 1 1 1 1 0
2564 16 16 1 3 1 0 0 2 1
2563 9 5 1 5 0 2 0 0 0
2562 13 2 0 3 0 0 1 0 1
2561 20 1 3 0 0 1 0 0 1
                   

ปี 2565

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

ปี 2564

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

ปี 2563

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

ปี 2562

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

ปี 2561

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

 

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© RSU NURSE. All Rights Reserved.