ปีการศึกษา พ.ศ. 2565-2569

 

ปีการศึกษา พ.ศ. 2560-2564

 

 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมไหว้ครูคณะ

 

พิธีทำบุญคณะพยาบาลศาสตร์ และมุทิตาจิตแด่คณาจารย์
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 ผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีทำบุญคณะพยาบาลศาสตร์ และมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ ผู้ที่มีคุณูปการในการร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้คณะพยาบาลศาสตร์ และใรงานนี้ได้จัดแสดง "ฟ้อนพิมพาวันทาพระพุทธ" เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสิทธิ์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อ่านเพิ่มเติม

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมพิธีทำบุณตักบาตร และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบามสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อระลึกถึงพระคุณคณาจารย์ เป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาพยาบาลทุกหลักสูตรในการศึกษาเล่าเรียน ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
อ่านเพิ่มเติม

พิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ร่างอาจารย์ใหญ่ จากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักในคุณค่าของการเสียสละของอาจารย์ใหญ่และญาติทุกท่าน และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการศึกษาเล่าเรียน
อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต
อ่านเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดโดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม ณ โรงละคร ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ซึ่งจัดโดย สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
อ่านเพิ่มเติม

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานก่อนเรียน อุทิศอาจารย์ใหญ่
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ผู้แทนอาจารย์และผู้แทนนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานก่อนเรียน อุทิศอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องปฏิบัติการวิชามหกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 4/2-206 มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ในการนำร่างอาจารย์ใหญ่มาศึกษา
อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบแถบหมวกบัณฑิตพยาบาล
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 งาน พิธีมอบแถบหมวกบัณฑิตพยาบาล ปีการศึกษา 2564
อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบหมวกพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-15.30 น.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีมอบหมวกพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564
อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© RSU NURSE. All Rights Reserved.