กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ซึ่งจัดโดย สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.