พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดโดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม ณ โรงละคร ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.