ค่าย Yamaah kids (ค่ายพัฒนาเยาวชน)

 
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผู้แทนอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมจัดค่าย Yamaah kids (ค่ายพัฒนาเยาวชน) โดยเป็นฝ่ายปกครองและปฐมพยาบาลของค่าย ณ ลานกิจกรรม Barakat-lunla land ซึ่งจัดโดย มูลนิธิอิสลามทอล์ค, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.