กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเรียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 2565)

 
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.อำภาพร นามวงศ์พรหม คณบดีคณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นและทำความรู้จักกับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 2565) ในกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเริ่มเรียน ณ ศาลากวนอิม มหาวิทยาลัยรังสิต

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.