พิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

 
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ร่างอาจารย์ใหญ่ จากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักในคุณค่าของการเสียสละของอาจารย์ใหญ่และญาติทุกท่าน และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการศึกษาเล่าเรียน

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.