พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

 
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อระลึกถึงพระคุณคณาจารย์ เป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาพยาบาลทุกหลักสูตรในการศึกษาเล่าเรียน ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.