กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

 
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2565 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ และเสริม Soft skill ให้กับนักศึกษา โดยเริ่มในกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ในกิจกรรมมีการบรรยายการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ "Personal Color Test" ค้นหาสีที่ใช่เพื่อคุณคนใหม่ ก้าวสู่ความมั่นใจในแบบคุณ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร Digital Multumedia

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.