พิธีมอบแถบหมวกบัณฑิตพยาบาล

 
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 งาน พิธีมอบแถบหมวกบัณฑิตพยาบาล ปีการศึกษา 2564

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.