พิธีทำบุญคณะพยาบาลศาสตร์ และมุทิตาจิตแด่คณาจารย์

 
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 ผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีทำบุญคณะพยาบาลศาสตร์ และมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ ผู้ที่มีคุณูปการในการร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้คณะพยาบาลศาสตร์ และใรงานนี้ได้จัดแสดง "ฟ้อนพิมพาวันทาพระพุทธ" เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสิทธิ์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.